5 action movie stars who are reallife martial artists. 3 weeks ago. Men skatteinnkreving har også blitt brukt for å finansiere krigføring og militære konflikter.